مراحل آرتروز زانو ۲۰۲۱

آرتروز یکی از انواع شایع آرتریت است که معمولاً بر روی زانوها تأثیر می گذارد. در مرحله اول علائم خفیف است اما تا مرحله چهارم ممکن است فرد به عمل جراحی نیاز داشته باشد. آرتروز زانو (OA) بر روی استخوان ها ، غضروف و سینوویوم در مفصل زانو تأثیر می گذارد. غضروف بافتی است که یک سطح صاف برای حرکت مفصل فراهم می کند و به عنوان یک تامپون بین استخوان ها عمل می کند. سینوویوم نرم است و مایعی به نام مایع سینوویال را برای روغن کاری در مفاصل