آرتریت زانو چیست؟

آرتریت زانو آسیب مشخص شده با ضایعه کیسه سینوویال، غضروف و بافت استخوانی مفصل زانو است. هر نوع بیماری یک پاتوژنز خاص و ماهیت منشاء دارد. صرف نظر از این، همیشه با ویژگی های اصلی همراه است:

درد شدید
محدود کردن تحرک مفصل
روند التهابی در بافت داخل مفصلی

سه نوع آرتریت بسته به فرم وجود دارد:

حاد: با تشکیل تک فرآیند التهابی در بافت های مفصل زانو مشخص می شود. در صورت وجود درد حاد اتفاق می افتد.
مزمن: دوره طولانی بیماری با دوره های بهبود و تشدید. در نتیجه التهاب طولانی مدت، پوشش درونی