ماساژ درمانی بر تخت مگان

اصطلاح ماساژ درمانی برای روش های بسیار زیادی استفاده می شود. که همه آنها به مدیریت وضعیت سلامتی بدن یا تقویت آن کمک می کند. ماساژ درمانی یکی از قدیمی ترین روش هایی است که شامل کار روی بافت های نرم بدن است.

ماساژ در اکثر فرهنگ ها چه غربی و چه شرقی در طول تاریخ بشر مورد استفاده قرار گرفته است و یکی از نخستین ابزار هایی است که مردم برای رفع درد از آن استفاده می کردند. اثر مثبت ماساژ درمانی سبب شده است که این شیوه درمانی همچنان