انواع کمر درد و روش های درمان

انواع کمر درد و روش های درمان

بسته به مدت زمان کمر درد، انواع مختلفی وجود دارد. اول از همه، مرحله بیماری تعیین و روش درمان مناسب انتخاب می شود.

 

کمر درد حاد

کمردرد حاد، نامی است که به شروع دردی که تا شش هفته در بیمار ادامه دارد داده می شود. با شروع درد، تغییر در شیوه زندگی روزمره و برخی ورزش ها از درد جلوگیری و از پیشرفت بیماری جلوگیری می کند. برای درمان صحیح بیماری، کمک متخصص لازم است و علت درد باید تشخیص داده شود. برای جلوگیری از درد