برای سلامت ستون فقرات چه باید کرد؟

کارهایی برای محافظت از سلامت ستون فقرات وجود دارد! در اینجا روش های محافظت از سلامت ستون فقرات از طرف متخصصان ذکر شده است …

درد کمر و ستون فقرات یک مشکل شایع است که همه در دوره ای از زندگی خود آن را تجربه می کنند که علت آن وضعیت نادرست ایستادن است.  درد ناشی از وضعیت غلط ما هنگام نشستن ، ایستادن ، دراز کشیدن ، بلند کردن چیزی ، خم شدن به عقب و جلو یا کار کردن معمولاً طی چند هفته از بین می رود ،  اما