دو دقیقه برای کشش عضلات وقت بگذارید ۲۰۲۱

برای کشش ستون فقرات و کاهش کمر درد ، به دو دقیقه (فقط ۱۲۰ ثانیه) نیاز دارید. به همین سادگی است. برای انجام این کار ، شما فقط به سه چیز نیاز دارید: فرش ، توپ تنیس ، و یک باند الاستیک.

اگر هر روز به این ورزش ساده بدن خود را عادت دهید، وضعیت بدنی و سلامتی جسمی بهتری خواهید داشت که به طور مستقیم به کیفیت زندگی شما کمک خواهد کرد. همچنین ، اگر از کمردرد رنج می برید یا زمان زیادی را با نشستن می گذرانید ، این