قوز کمر

قوز کمر یک بیماری نسبتا شایع است که بیشتر در بزرگسالی و یا کهنسالی رخ می دهد. در حقیقت این عارضه یک نوع گرد شدن غیر طبیعی قسمت فوقانی کمر است. داشتن یک منحنی کوچک در قسمت بالایی ناحیه ی تحتانی امری کاملا طبیعی است اما قوز کمر یک منحنی عمیق تر بوده که نخاع را نیز تحت تاثیر قرار می دهد و می تواند سبب ایجاد ناراحتی و یا بروز درد در سراسر بدن شود.

هرگونه ناهنجاری در ستون فقرات و یا ضعف های کمر مربوط به افزایش سن می