چگونه شانه یخ زده (شانه منجمد) را آزاد کنیم؟

چگونه شانه یخ زده (شانه منجمد) را آزاد کنیم؟

فعالیت های ساده ای مانند بستن سوتین یا برداشتن کتاب از قفسه بالای سر، در صورت داشتن شانه یخ زده غیر ممکن است.شانه یخ زده (شانه منجمد) یک اختلال شایع است که باعث درد، سفتی و از دست دادن دامنه حرکتی طبیعی در شانه می شود. ناتوانی ناشی از آن می تواند جدی باشد و در صورت عدم درمان، با گذشت زمان وضعیت بدتر می شود. این بیماری عمدتا در افراد ۴۰ تا ۶۰ ساله و بیشتر در زنان دیده می