بهترین تمرینات عضله ی چهارسر ران برای ساختن ران های قوی تر

عضلات چهار سر ران (یا چهارگوش) چهار عضله را که در قسمت جلوی ران قرار دارد، توصیف می کند. این عضلات برای کمک به خم شدن (یا بلند کردن) باسن و کشیدن (یا صاف کردن) زانو منقبض می شوند.

چهار سر بعد از تحمل آسیب دیدگی یا عمل جراحی در قسمت تحتانی پا یا ران ضعیف می شود. به همین دلیل یادگیری چگونگی تقویت این گروه عضلانی برای بهبودی کامل مهم است. افراد با شرایط خاص غالباً دارای ضعف چهار سر ران هستند. این شرایط ممکن است شامل موارد زیر باشد:

سندرم