بهترین تمرینات تقویت کننده پا بعد از عمل جراحی

پس از عمل لگن، زانو، مچ پا یا پا، ماهیچه های پا اغلب به دلیل کاهش استفاده یا به خاطر استفاده نشدن ناشی از درد، ضعیف می شوند. به همین دلیل، مهم است که هنگامی که پزشک شما اجازه ی ورزش را داد، تقویت این عضلات را شروع کنید. به دست آوردن مجدد قدرتی که پیش از آسیب دیدگی یا جراحی داشتید، گام مهمی در به دست آوردن تحرک و بهبودی کامل است.

 

مزایای تمرینات پا پس از جراحی

انجام تمرینات پا بعد از عمل مزایای خاصی دارد. اینها شامل موارد زیر