علت گردن درد در زمان بیدار شدن از خواب چیست؟ ۲۰۲۱

بیدار شدن با گردن درد شروع خوبی برای یک روز نیست. این مشکل می تواند به سرعت روحیه بدی ایجاد کند و حرکات ساده ای  مانند چرخاندن سر را دردناک کند.

در بیشتر موارد ، گردن درد ناشی از وضعیت نادرست خواب شما ، نوع بالش مورد استفاده یا سایر مشکلات خواب است. ممکن است بدانید چگونه می توانید بسیاری از این موارد را اصلاح کنید.

در این مقاله نگاهی دقیق تر به کارهایی که می توانید برای پایان دادن به درد گردن صبحگاه خود انجام دهید، خواهیم داشت.

چه عواملی باعث ایجاد