۷ تمرین کششی برای رهایی از کمر درد ۲۰۲۱

کمردرد می تواند بر زندگی روزمره ما تأثیر منفی بگذارد. ما باید هر روز چند دقیقه وقت بگذاریم و حرکات کششی را انجام دهیم که به خلاص شدن و حتی جلوگیری از کمردرد کمک می کند.

کمردرد و سایر مشکلات کمر ، بیماری های قرن بیست و یکم هستند. در این مورد شکی نیست. کمر درد اغلب به دلیل وضعیت بد بدن ایجاد می شود و می توانید حرکات کششی انجام دهید تا از کمردرد خلاص شوید.

همچنین می تواند ناشی از گذراندن ساعات زیاد جلوی کامپیوتر باشد. مشکل این است که