خار پاشنه پا: درمان،علت و علائم

خارپاشنه چیست؟ چرا اتفاق می افتد؟

خار پاشنه یک مشکل معمول ارتوپدی است. در نتیجه التهاب Plantar fascia ، نواری که استخوان پاشنه و انگشتان پا را به هم وصل می کند  و از دست دادن انعطاف پذیری آن رخ می دهد.  در این منطقه یک برآمدگی استخوانی به شکل خار تشکیل می شود. اضافه وزن ، انتخاب کفش های اشتباه ، ایستادن مداوم در زمین سخت خطر خار پاشنه را افزایش می دهد. این بیماری در زنان ، دوندگان و افرادی که دارای اختلالات آناتومیکی مانند صافی کف