سندرم درد مزمن (درد عضلانی)

سندرم درد مزمن (درد عضلانی)

سندرم درد مزمن (MPS) نامی برای توصیف درد عضلانی است. سندروم درد مزمن به درد و التهاب در بافت نرم بدن اشاره دارد.

MPS یک بیماری مزمن است که فاسیا (بافت همبند که عضلات را پوشش می دهد) را تحت تاثیر قرار می دهد. سندروم درد مزمن ممکن است شامل یک عضله یا یک گروه عضلانی باشد. در بعضی موارد، ناحیه ای که شخص درد را تجربه می کند، ممکن است همان جایی که سندرم درد مایوفاسیال قرار گرفته نباشد. متخصصان بر این باورند که محل واقعی