چه عواملی باعث درد شدید پاها می شوند؟ ۲۰۲۱

احساس درد پاها بعد از تمرین طبیعی است و مورد انتظار است. با این وجود پاهایی که بدون هیچ دلیل مشخص احساس درد در پا ، سفتی و خستگی دارند ممکن است بیماری در رگها داشته باشند.

تعیین علت مشکل در یافتن درمان مناسب کمک خواهد کرد. همچنین ممکن است برخی از داروهای خانگی برای رهایی از علائم وجود داشته باشد.

علل می تواند متفاوت باشد و پزشکان تلاش می کنند تشخیص کاملی را انجام دهند تا از درمان صحیح مطمئن شوند. در این مقاله ، به بررسی طیف وسیعی از این