چه عواملی درد پا را ایجاد می کند؟ ۲۰۲۱

ایجاد درد پا ممکن است به عوامل متفاوتی بستگی داشته باشد. یکی از این عوامل مشکلاتی است که در ستون فقرات افراد ایجاد می شود. اگر درد را در ناحیه پای خود حس کردید که بدون هیچ دلیلی ایجاد شده است، به احتمال زیاد مشکل به ستون فقرات شما مربوط می شود. ممکن است سیگنال های عصبی این درد را به پای شما منتقل کنند. در این صورت شما شاهد درد پا خواهید بود.

عواملی که در ایجاد درد پا نقش دارند

دلایل متفاوتی وجود دارد، درد در پا را برای افراد