علت درد در بین دو کتف چیست؟

یکی از ناراحتی های شایع عضلانی درد و سوزش آزاردهنده بین دو کتف است. افراد به دلایل مختلفی ممکن است که به این عارضه دچار شوند. گاهی اوقات علل درد در بین دو کتف به سادگی درمان می شود و برخی عوامل بسیار پیچیده هستند و به اتخاذ تدابیری ویژه جهت درمان نیاز دارند.

بین دو کتف اعضای بسیاری در حال فعالیت هستند و عملکرد هر یک بر سایر اعضا تاثیر دارد. رشته های عصبی، تاندون ها و رباط های مختلف بین عضلات عرض اندام می کنند و هر یک وظایفی