پروتز کامل لگن چیست؟

پروتز کامل لگن ، تعویض مفصل آسیب دیده با مفصل مصنوعی در بیمارانی است که مفصل لگن به شدت آسیب دیده است. پروتز لگن شامل قسمت های اصلی ساخته شده از کبالت کروم یا تیتانیوم و  متشکل از اتصالات پلاستیکی ، فلزی یا سرامیکی است که در آنجا به آنها می پیوندند.

پروتز لگن به دو طریق می تواند به استخوان وصل شود. در بیماران مسن که کیفیت استخوان آنها خوب  نیست ، پروتز با فیلری بنام سیمان استخوان بر روی استخوان ثابت می شود. به این نوع پروتز، پروتز لگن