۱۰ درمان خانگی گردن درد

با پیشرفت تکنولوژی و رواج شغل های جدید یکی از مشکلات شایع این روزها گردن درد است. دردهای عضلانی و شاید عصبی افراد را چنان تحت فشار قرار می دهد که گاه انجام فعالیت های عادی روزانه را با مشکل جدی مواجه می کند.

بسیاری از اشخاص از همان ابتدا به مراکز پزشکی مراجعه می کنند؛ اما درمان های پزشکی هزینه های بالایی می طلبد و در اکثر موارد به جز مصرف داروهای شیمیایی راهکار مناسبی برای کاهش درد و درمان ارائه نمی شود.

بسیاری از افراد در طول زندگی درد در