به درد لگن دقت کنید

درد لگن

۱: درد در لگن یا قسمت داخلی کشاله ران هنگام راه رفتن ، بالا و پایین رفتن از پله ها ، خم شدن به جلو و بستن کفش ها می تواند نشانه خطر باشد. اگر در ناحیه لگن که بیشترین مفصل را در بدن ما دارد درد وجود دارد ، باید سریعا با یک متخصص مشورت شود. در غیر این صورت ، تحرک محدود می شود ، کیفیت زندگی کاهش می یابد و اگر بیماری زمینه ای جدی وجود داشته باشد ، ممکن است از آن رد شود و