درمان طبیعی آرتروز

استئوآرتریت، شایعترین نوع آرتریت، یک بیماری بیومکانیکی و فیزیولوژیکی است. به گفته آکادمی جراحان ارتوپدی در این مشکل غضروف که باعث ایجاد فاصله بین استخوان ها می شود  از بین می رود و باعث می شود که استخوان ها بر روی یکدیگر ساییده و آسیاب شوند  .

در حالی که بسیاری از افراد آرتروز را بیماری سالمندان می دانند اما این کاملاً نادرست است. از هر پنج بیمار آرتریت سه نفر سن جوانی دارند. استئوآرتریت می تواند ناشی از استفاده بیش از حد از مفاصل باشد و غالباً نتیجه ای از عدم ورزش ،