چه چیزهایی باید درباره آرتریت روماتوئید گردن دانست؟

آرتریت روماتوئید (RA) یک بیماری التهابی مزمن است که سیستم ایمنی بدن به اشتباه به پوشش مفاصل حمله می کند. یک سیستم ایمنی بیش فعال باعث واکنش التهابی می شود و در نتیجه علائمی مانند درد ، تورم و سفتی ایجاد می شود.

آرتریت روماتوئید می تواند از مفاصل کوچک دست و پا شروع شود. با پیشرفت بیماری ، این بیماری می تواند در سایر قسمت های بدن مانند گردن نیز گسترش یابد. این مشکل به طور معمول تا سالها پس از شروع احساس نمی شود.

چگونه آرتریت روماتوئید بر گردن تأثیر