اصلاح افتادگی شانه

افتادگی شانه ممکن است نتیجه مشکلات روانی مانند عدم اعتماد به نفس یا افسردگی باشد. در ادامه بخوانید تا دریابید که چگونه می توانید این وضعیت را برطرف کنید.

افتادگی شانه  یک مشکل پوسچر است که افراد زیادی را تحت تاثیر قرار می دهد. با این حال ، تنها چیزی که بر روی کمر و شانه ها تأثیر می گذارد وضعیت پوسچر نیست. این همچنین می تواند در سایر قسمت های بدن شما مشکلاتی ایجاد کند و حتی گاهی می تواند با احساسات و اعتماد به نفس شما ارتباط داشته باشد.

 افتادگی