درصورت درمان نشدن فتق دیسک چه عواقبی در انتظار بیمار است؟ ۲۰۲۱

فتق دیسک اصطلاحی است که بیرون زدگی دیسک کمر اشاره می کند. زمانی که دیسک کمر از فضای میان مهره ای بیرون زده باشد، بیمار درد شدیدی را احساس خواهد کرد. بیرون زدگی دیسک های میان مهره ای ریشه های عصبی که از کانال نخاعی عبور می کنند را به شدت تحت فشار قرار می دهند. به همین دلیل بیمار درد بسیار شدیدی را تجربه خواهد کرد که او را از انجام حرکات روزانه باز می دارد.

بیمار باید با مشاهده اولین نشانه های این عارضه به پزشک معالج مراجعه کند.