چه چیزی باید درباره شکستگی های اسپیرال دانست؟ ۲۰۲۱

شکستگی های اسپیرال از انواع شکستگی های استخوانی هستند که وقتی استخوان طولانی توسط یک نیروی پیچش شکسته می شود رخ می دهد.

معمولاً برای بهبودی از شکستگی های اسپیرال ، ترکیبی از جراحی ، استراحت و فیزیوتراپی لازم است.

 

شکستگی اسپیرال چیست؟

این نوع شکستگی وقتی اتفاق می افتد که استخوان بلند به وسیله نیروی پیچش یا ضربه شکسته شود.

استخوان های بلند استخوان هایی از بدن هستند که طول آنها طولانی تر از سایر استخوان ها است. بیشتر شکستگی های اسپیرال شامل درگیری استخوان های بلند پاها مانند استخوان ران و فیبولا