پارگی مینیسک زانو چه عوارضی را در پی دارد؟

مینیسک بخشی از غضروف قسمت زانو است که یک لایه در بین استخوان فمور (استخوان ران) و استخوان تیبیا (درشت نی) ایجاد می کند. درون هر مفصل زانو دو مینیسک وجود دارد که دارای شکلی به مانند C است.

مینیسک زانو ممکن است، در اثر فعالیت هایی که بر محور مفصل زانو فشار وارد می کنند، آسیب دیده یا پاره شود. برخورد خشن مانند تکلی سخت در زمین فوتبال یا یک چرخش ناگهانی در زمین بسکتبال این قابلیت را ایجاد می کند که منجر به پارگی مینیسک زانو شود.

لزومی ندارد که