بیورزونانس و دستگاه

مدیکومت یکی از بهترین دستگاه های درمانی بیورزونانس است که انجام اسکن کامل بدن و البته درمان مشکلات شناسایی شده را نیز برای شما ممکن می کند.در اکثر موارد ، دستگاه ۱۰ دقیقه طول می کشد تا بدن را اسکن کند و وضعیت سلامتی شما را ارزیابی کند – واقعاً شگفت انگیز است. در اصل ، دستگاه ویروس ها ، باکتری ها ، انگل ها و همچنین آلرژی های موجود در مواد غذایی ، مکمل ها و داروها را به رسمیت می شناسد.

همچنین خوب است به این نکته اشاره کنیم