۴ رژیم غذایی برای کاهش کمر درد

۴ رژیم غذایی برای کاهش کمر درد:

آخرین باری که انگشت خود را بریده اید به یاد دارید؟ ناحیه متورم و قرمز شد، اما سر انجام بریدگی بهبود یافت و درد بر طرف شد. این التهاب پاسخ بدن شما به محرک است- و برای بقای شما بسیار مهم است. اما گاهی اوقات التهاب می تواند مزمن باشد و باعث درد مداوم، تورم و از دست دادن عملکرد شود.

این می تواند در ستون فقرات به دلیل شرایطی مانند آرتروز، دیسک فتق یا شکستگی رخ دهد.
در حالی که روش های درمانی بسیاری برای