۱۰ روش عملی برای محافظت از ستون فقرات در دفتر

مشکلات ستون فقرات به معنی درد ، دلایل کاهش عملکرد ، درد عضلانی و اسپاسم عضلانی به دلیل اختلال وضعیت بدنی است.

افزایش بی رویه استفاده از رایانه با توسعه فناوری منجر به افزایش قابل توجهی در مشکلات ستون فقرات مانند دیسک کمر یا گردن مربوط به کار شده است. به حدی که امروزه بیش از نیمی از افرادی که با رایانه کار می کنند از بیماری های مربوط به ستون فقرات شکایت دارند. با این وجود ، می توان با احتیاط های ساده ستون فقرات را سالم نگه داشت!

ستون فقرات