اوزون تراپی زانو

اوزون تراپی زانو

 

اوزون تراپی چیست؟

اوزون تراپی یا اوزون درمانی روشی است که از اوزون استفاده می نماید. اوزون یک گاز بی رنگ است که از سه اتم اکسیژن تشکیل شده است.

بعضی محققان معتقدند که اوزون اثرات درمانی دارد و درمان با اوزون برای بیش از ۱۵۰ سال مورد مطالعه و استفاده قرار گرفته است.

یک لایه اوزون در استراتوسفر زمین وجود دارد. هدف اصلی آن حفاظت از زمین در برابر اشعه ماوراء بنفش خورشید است که بیشتر آن جذب می شود.

در پزشکی، اوزون تراپی برای ضد عفونی کردن و درمان شرایط