پوکی استخوان چیست؟

پوکی استخوان شرایطی است که در آن استخوان ها تحت فشار قرار می‌گیرند‌. نام آن از یک واژه لاتین به معنای استخوان متخلخل گرفته شده است. در قسمت داخلی استخوان های سالم ، فضای کوچکی که به شکل لانه‌های زنبور هستند وجود دارد، پوکی استخوان باعث می‌شود تا این فضاهای کوچک افزایش یابند و در نتیجه استخوان ، تراکم و قدرت اش را از دست بدهد ، این اتفاق باعث می‌شود تا قسمت بیرونی استخوان نازک تر و ضعیف تر شود. پوکی استخوان می تواند در هر سنی رخ دهد