چرا مچ پای من درد می کند؟ ۲۰۲۱

مچ پای فرد ممکن است به دلایل زیادی آسیب ببیند، از صدمات جزئی تا شرایط مزمن پزشکی مانند آرتروز می توانند علل درد مچ پا باشند.

درد مچ پا می تواند ناشی از انواع آسیب دیدگی به استخوان ها، عضلات و ساختارهای بافت نرم باشد که از مچ پا حمایت می کند.

بسته به علت درد ممکن است احساس تشدید درد، درد همراه با احساس تیرکشیدگی یا درد دردناک ایجاد شود. همچنین ممکن است افراد متوجه تورم در اطراف استخوان مچ پا شوند.

صدمات جزئی به مچ پا یکی از دلایل عمده درد