صدا دادن گردن: درمان و علت

چه چیزی باعث صدا دادن گردن می شود؟ صدا دادن گردن عمدتا امری طبیعی است، اما می تواند نشانه آرتروز باشد که معمولا با استراحت، دارو و تمرین های مخصوص گردن بهبود می یابد.

زمانیکه مفاصل در شرایط خوبی هستند، صداهایی نظیر تق تق، قریچ یا ترق ترق را خواهند داشت. این نوع صداها به خصوص در گردن بسیار قابل توجه اند. معمولا انواع گردن درد وجود دارد. حال اگر گردن شما این صداها را دارد، اما با دردی همراه نیست، احتمالا بی ضرر