ضعف عضلانی ۲۰۲۱

در این مقاله انواع ضعف عضلات را مورد بررسی قرار می دهیم  و طیف گسترده ای از مشکلات ممکن است باعث ایجاد آنها شود.  این موارد از بسیار رایج تا بسیار نادر است.  بعضی از آنها خفیف و برگشت پذیر هستند. با این حال ، بسیاری از آنها با ورزش و فیزیوتراپی قابل بهبود هستند.

 

ضعف ماهیچه چیست؟

اصطلاح ضعف عضلانی را می توان برای توصیف چندین چیز مختلف استفاده کرد.

 ضعف عضلانی اولیه یا واقعی

این خود به عنوان عدم توانایی در انجام کارهایی که می خواهید با عضله انجام دهید ، حتی