بیماری روماتیسم مفصلی: درمان، علائم و علت

آرتریت یک اصطلاح کلی است که التهاب مفاصل را توصیف می‌کند. التهاب با مشخصه‌های قرمزی، گرمی، تورم و درد در مفصل مشخص می‌شود. روماتیسم مفصلی یک نوع آرتریت مزمن است که در مفاصل هر دو طرف بدن (مانند هر دو دست، هر دو مچ دست و هر دو زانو – آرتروز زانو  ) رخ می‌دهد. این درگیری متقارن در مفاصل متعدد به تشخیص روماتیسم مفصلی از دیگر انواع آرتریت کمک می‌کند. روماتیسم مفصلی روی هر فرد تأثیری متفاوت دارد. در اکثر افراد ممکن است علائم رماتیسم