درد مفاصل چیست؟ چه عواملی باعث درد مفاصل می شود؟

قسمت هایی از بدن که استخوان های تشکیل دهنده سیستم اسکلتی را به هم متصل می کنند ، مفصل نامیده می شوند . مفاصل به استخوان های بدن اجازه می دهد به طور منظم حرکت کند و توسط غضروف ، رباط ها ، تاندون ها و عضلات احاطه شده باشد. درد یا سوزش هر بافتی در این ساختار ممکن است منجر به درد مفاصل شود. به این درد مفاصل آرترالژی نیز گفته می شود. درد می تواند در نتیجه حرکات ناگهانی و دشوار که بدن به آن عادت ندارد رخ