گردن درد در کودکان

در حالی که بر آمدگی و کبودی های جزئی در دوران کودکی شایع است، اما تجربه درد گردن در کودکی، عذاب آور است. طیف وسیعی از موارد وجود دارند که موجب درد گردن در کودکان می شوند. در نتیجه، شناسایی علت برای تعیین بهترین دوره درمانی بسیار مهم است.

درد گردن اغلب موقت است و طی ۱ یا ۲ روز بدون انجام درمان بهبود می یابد. اما گاهی اوقات درد گردن مزمن است و بر کیفیت زندگی کودک، فعالیت های اجتماعی و آموزش آنها تاثیر می گذارد.

فشار عضلات بر گردن ممکن