برنامه ورزشی پس از عمل جراحی لامینکتومی و دیسککتومی کمر

برنامه ورزشی پس از عمل جراحی لامینکتومی و دیسککتومی کمر

 

 

اگر به دلیل فتق دیسک دچار کمر درد یا سیاتیک شده باشید، ممکن است فیزیوتراپی به مدیریت درد شما کمک کند. گاهی درمان های محافظه کارانه مانند فیزیوتراپی یا تزریق ها قادر به بازگردانی تحرک نرمال و بدون درد ستون فقرات شما نیستند و یک مداخله جراحی لازم است.

 

شروع بازپروری پس از جراحی کمر

لامینکتومی و دیستکتومی کمر یک روش جراحی است که جراح ارتوپدی یا نورولوژیک شما ممکن است برای کمک به کاهش درد و بهبود تحرک شما انجام دهد. این