بیماری ای به اسم ” آرنج تنیس بازان “

آرنج تنیس بازان نوعی تاندونیت – تورم تاندون ها – است که باعث ایجاد درد در آرنج و بازو می شود؛ این تاندون ها نوارهایی از بافت سخت هستند که عضلات بازوی تحتانی شما را به استخوان متصل می کنند . بر خلاف نام آن ، حتی اگر هرگز در زمین تنیس نبوده اید، می توانید این بیماری را بگیرید؛ در واقع انجام مکرر فعالیت هایی که در آن ها نیاز به گرفتن جسمی به خصوص با انگشت شست و دو انگشت کناری آن باشد می تواند شما را مستعد