درمان گودی و قوس زیاد کمر با فیزیوتراپی و حرکات اصلاحی

به افزایش انحنای ستون فقرات (بالای باسن) “لوردوز” یا “گودی کمر” و یا ” قوس کمر” می گویند.

ستون فقرات دارای ۳ نوع انحنا است: لوردوز، کیفوز (منحنی بیرونی ستون فقرات پشت دنده‌ها)، اسکولیوز (انحنا به سمت پهلوها).

کمی انحنا در لوردوز و کیفوز طبیعی است. انحنای بیش از حد ستون فقرات در قسمت کمر باعث قوس کمر یا لوردوز می‌شود. انحنای بیش از حد کیفوز باعث گرد شدن شانه‌ها یا قوز شانه (بیماری شوئرمن) می‌شود. انحنای اسکولیوز همیشه غیر طبیعی است. در حالت