لیزر درمانی دیسک کمر

لیزر درمانی دیسک کمر

سیاتیک، که معمولا به علت فتق دیسک بین مهره ای ایجاد می شود، یک مشکل رایج است که سالانه در ۵ نفر از هر ۱۰۰۰ نفر رخ می دهد. در ۶۰ تا ۸۰ درصد از بیماران که اولین بار این درد را تجربه می کنند، علائم شدید بیماری در طی شش هفته تقلیل می یابد. بیمارانی که بهبود نیافتند، افرادی هستند که واجد شرایط برای مداخلات جراحی اند. به علت عوارض و دوره نقاحت طولانی در جراحی دیسک کمر معمولی، تحقیقات برای یافتن روش های کمتر تهاجمی