درد ستون فقرات در کودکان ۲۰۲۱

ستون فقرات بدن علاوه بر اینکه در حفظ شکل کلی بدن و همچنین در حرکت کردن نقش دارند، از نخاع و ریشه های عصبی که از مغز نشات گرفته و داخل آن ها عبور می کنند تا به سراسر بدن برسند نیز محافظت می کنند. ماهیچه ها در بدن نیز به ستون فقرات متصل می شوند تا امکان راه رفتن را برای فرد فراهم کنند.

با گذشت سن و در اثر کار و فعالیت به مرور زمان ممکن است به مهره های ستون فقرات و یا دیسک های بین این مهره