مرالژی پارستتیکا (سوزش ران پا) و درمان

مرالژی پارستتیکا (سوزش ران پا) و درمان

 

 

 

 

سوزش ران پا یا مرالژی پارستتیکا چیست؟

احساس درد و سوزش در سمت بیرونی ران ممکن است به این معنی باشد که یکی از عصب های حسی بزرگ پاها -عصب پوستی خارجی ران (LFCN)- فشرده شده است. این وضعیت به عنوان مرالژی پارستتیکا (Meralgia Paresthetica) شناخته می شود.

اعصاب در بدن شما اطلاعاتی در مورد محیط اطراف (اعصاب حسی) را به مغز و پیام های مغز برای فعال کردن عضلات (اعصاب حرکتی) را به عضلات می رسانند. برای انجام این کار اعصاب باید از زیر، اطراف، و از