تورم در پا و مچ پا

بررسی اجمالی

تورم پا و مچ پا همچنین به عنوان ورم محیطی شناخته می شود که به علت تجمع مایعات در این قسمت از بدن ایجاد می شود. تولید مایعات معمولاً دردناک نیست ، مگر اینکه به دلیل صدمه باشد. تورم اغلب در نواحی تحتانی بدن به دلیل گرانش بیشتر قابل مشاهده است.

تورم پا و مچ پا بیشتر در افراد مسن دیده می شود. تورم در هر دو طرف بدن یا فقط در یک طرف ممکن است رخ دهد. ممکن است یک یا چند ناحیه در قسمت تحتانی بدن آسیب دیده باشند.

در حالی که تورم