نکاتی در مورد تمرین های ورزشی بعد از جراحی زانو

پس از جراحی زانو، انجام تمرین های ورزشی به طور منظم برای بازگردانی قدرت و توانایی حرکت به زانو مناسب است و به شما کمک می کند به تدریج به زندگی عادی خود بازگردید و فعالیت های روزانه را از سر بگیرید. جراح ارتوپد و فیزیوتراپ احتمالاً به شما توصیه می کند که روزانه دو تا سه بار به مدت۲۰ تا ۳۰ دقیقه ورزش کنید و ۳۰ دقیقه را هم به پیاده روی اختصاص دهید. آن ها ممکن است تمرین های ورزشی ای را به شما پیشنهاد دهند.

تمرین های ورزشی