ورزش برای درد شانه ۲۰۲۱

شانه طیف گسترده ای از حرکات مفصل و عملکردها در فعالیت های روزانه را فراهم  کند. برخی از خطرات ناشی از این طیف گسترده حرکت وجود دارد. حرکات و نیروهای ناخواسته با گذشت زمان ، تغییراتی در ساختارهای استخوانی و بافت نرم در شانه ایجاد می کند و منجر به فشار و بی ثباتی می شود. این منجر به افزایش مشکلات شانه و درد می شود.

در این مقاله اطلاعاتی در مورد مشکلات شایع شانه به شما ارائه می شود.

آناتومی:

شانه از مفاصل متعدد تشکیل شده است. این مفاصل توسط ماهیچه ها