زانو درد در ورزشکاران ۲۰۲۱

زانو درد در ورزشکاران

زانوی کسانی که به ورزش ، کوهنوردی ، فوتبال و ورزش اسکی مشغول هستند ، نسبت به افراد عادی وزن بیشتری را متحمل می شود. افرادی که مشکلاتی در زانو دارند و به ورزش علاقه دارند ممکن است درد قدامی زانو را تجربه کنند.

دلایل:

زانو دارای آناتومی پیچیده و ساختاری بسیار حساس است. عوامل زیادی می توانند باعث درد زانو در ورزشکاران شوند.

اختلال تراز کشکک زانو
پارگی کامل یا جزئی منیسک
جراحت
عدم تعادل و ضعف عضلات ران
صافی کف پا

درد پاتلوفمورال در نتیجه تحریک بافت های نرم اطراف جلوی زانو ایجاد