۶ تمرین ساده برای تسکین گردن درد

می توانید این تمرینات را با برخی از دستور العمل های طبیعی ترکیب کنید. این تقریباً تسکین فوری ارائه می دهد.

اگر به طور مکرر گردن درد را تجربه می کنید ، احتمالاً به خوبی از ناراحتی ناشی از این امر آگاه هستید. نگران نباشید و این تمرینات ساده را برای کاهش گردن درد در عرض چند دقیقه امتحان کنید. بعد از آن احساس بهتری خواهید داشت.

۶ تمرین ساده برای تسکین گردن درد :
تمرین ۱:

اولین تمرین در لیست ما؛ شامل چرخاندن سر به سمت چپ است تاحدی که چانه شانه را