محیط کار باعث دیسک کمر و گردن می شود

متخصصان خطرناک ترین گروه را از نظر دیسک کمر کارمندان را تعریف می کنند. ۸۰ درصد بزرگسالان از دردهای مختلف در ناحیه کمر شکایت دارند.

بیشتر اوقات ، شرایط زندگی ، شرایط سخت کار و حوادث مختلف جسمی یا وضعیت نامناسب بدن می تواند باعث کمردرد شود. بدون شک ، کار پشت میز نیز نقش عمده ای در ایجاد این مشکل سلامتی دارد. اگرچه این بیماری در محدوده سنی ۶۰-۳۰ سالگی بیشتر مشاهده می شود ، اما دیسک کمر می تواند در سایر گروه های سنی نیز رخ دهد.

زندگی بدون ورزش