ورزش پس از درمان فیزیکی ۲۰۲۱

پس از درمان فیزیکی و توانبخشی ، بیشترین تأکید در مورد ورزش است. هدف ما ارائه آگاهی درست و ورزش منظم  با درمان فیزیکی است. برنامه های ورزشی ویژه برای تقویت عضلات مفصلی و حرکت دادن مفاصلی که پس از عمل جراحی یا به دلایل دیگری سفت شده اند، انجام می شود. به همین ترتیب، برنامه های مختلف توانبخشی برای به دست آوردن عملکرد جزئی یا کامل در بیماری های عصبی مختلف، به ویژه بیماری های مغز و ستون فقرات وجود دارد.

درد تمام مفاصل- عضلات:

درد در تمام مفاصل-عضلات ممکن است